Dags att nominera till
Näringslivshistoriska priset 2024

Vem tycker du förtjänar Näringslivshistoriska priset 2024? Har du en kandidat som har gjort en betydande insats för svensk näringslivshistoria och visat på företagens viktiga bidrag till samhället? Nominera dina kandidater fram till 2 september!

Du kan nominera såväl privatpersoner och forskare som företag, akademiska institutioner och andra organisationer. Tidigare mottagare är skriftställaren Anders Johnson (2019), Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp (delat 2021), professor Håkan Lindgren (2022) och IKEA (2023). Nu är det dags för 2024 års pris!

Med utmärkelsen följer prissumma om 100 000 kr*. Läs mer om priset här.


Datum att hålla koll på

 • Nomineringen öppnar: 17 juni
 • Nomineringsperiod: 17 juni – 2 september
 • Juryn överlägger: 2 september – 30 september
 • Prisvinnaren meddelas i slutet av oktober
 • Prismottagaren presenteras 6 november

Juryn

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, bl a styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria
 • Charlotta Skorup, skolansvarig arkivpedagog Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Vi hjälper svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, såväl fysiska som digitala. Företag erbjuds vidare stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan.

*Totala prissumman är inklusive eventuella skatter och arbetsgivaravgifter.