IKEA får
Näringslivshistoriska priset 2023

VISA BILDTEXT
Näringslivshistoriska priset delas ut årligen av Centrum för Näringslivshistoria

IKEA får Näringslivshistoriska priset 2023. IKEA får det för sitt aktiva historiebruk, där företaget även placerar sin egen historia i Sveriges övergripande samhällsberättelse. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kr. Utmärkelsen delas ut under årets History Marketing Summit den 5 oktober.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Tidigare mottagare är skriftställaren Anders Johnson, Dalénmuseet och Ekonomiska museet och professor Håkan Lindgren. 

När priset nu delas ut för fjärde gången går det till IKEA.  Juryns motivering lyder:

IKEA har under många år arbetat med att hålla sin historia och sitt kulturarv levande för medarbetare, partners och kunder, ett arbete som nu drivs av IKEA Museum. IKEA har därmed även lyckats placera sin utveckling i Sveriges övergripande samhällshistoria – för om Per Albin Hansson byggde folkhemmet var det Ingvar Kamprad som inredde det. Historiska handlingar och föremål bevaras löpande i företagets specialbyggda utrymmen i Älmhult. På denna grund bygger IKEA sin berättelse i böcker, artiklar, möten, och inte minst i IKEA Museum, både i Älmhult och digitalt. Det är ett arbete som aldrig tar slut, och som IKEA omfamnar med energi, uthållighet och uppfinningsrikedom.

Lennart Francke, juryordförande för Näringslivshistoriska priset, kommenterade valet:

”För första gången går Näringslivshistoriska priset till näringslivet, där IKEA visat hur företags historiska arv kan användas i nutid. Juryn vill med detta uppmärksamma den roll som företag själva spelar i att bevara och berätta Sveriges näringslivshistoriska kulturarv, genom att göra den egna företagshistorien till en del av företagskulturen.”

Linda Fisti, Marketing & Communication Manager på IKEA Museum tar emot priset å företagets vägnar vid årets History Marketing Summit torsdagen den 5 oktober på Nalen i Stockholm och kommer då även ge en kort pristagarföreläsning. Hon säger:

”Vi värdesätter vår historia och genom att skapa kännedom om denna vill vi bygga förståelse, inspiration och entreprenöriellt mod bland våra kollegor, men också hos morgondagens entreprenörer och IKEA fans runt om i världen. Vi lyfter därför fram historier om både misstag, utmaningar och framgångar med förhoppningen om att det ska inspirera.”

IKEA har för avsikt att använda prispengarna till att stötta ungt entreprenörskap.

Om Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat Näringslivshistoriska priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Företagen får även stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.

Läs mer om oss på Centrum för Näringslivshistoria