Premiär!
Näringslivshistoriska priset

VISA BILDTEXT
Några näringslivsprofiler sedan Sverige fick näringsfrihet 1864. Övre raden från vänster: Ruben Rausing, Sigfrid Edström, Erling Persson, Christina Wahlström, Ingvar Kamprad, Axel Wenner-Gren, Gustaf de Laval, Amelia Adamo. Nedre raden från vänster: L.O. Smith, Wilhelmina Skogh, Johan August Gripenstedt, Mathilda Hamilton, Göran Fredrik Göransson, Christina Stenbeck.

Nu kommer priset som uppmärksammar alla som lyfter de svenska företagens historia. Den 5 september delar Centrum för Näringslivshistoria ut det första Näringslivshistoriska priset. Vem tycker du ska vinna?

Näringslivshistoriska priset är ett nyinstiftat pris från Centrum för Näringslivshistoria. Prissumman om 100 000 kronor delas ut till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta fram svensk näringslivshistoria och därigenom visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget.

Prisvärda insatser kan komma från såväl privatpersoner och forskare, som företag, akademiska institutioner eller andra organisationer.

// Nomineringsperioden pågick 2 maj – 18 juni.
Tack för alla nomineringsförslag.
Juryn överlägger nu under sommaren.
Prisvinnaren meddelas 5 september
på årets History Marketing Summit. //

Juryn:

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, och även styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz , forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Krister Hillerud, vice vd, Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria

Några datum:

 • Nomineringen öppnar: 2 maj
 • Nomineringsperiod: 2 maj – 18 juni
 • Juryn överlägger: 19 juni – 15 augusti
 • Prisvinnaren meddelas: 5 september