Näringslivshistoriska priset

Näringslivshistoriska priset är en utmärkelse från Centrum för Näringslivshistoria. Instiftad 2019 går den till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och därigenom visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Med utmärkelsen följer en prissumma om 100 000 kr.