Dags att nominera till
Näringslivshistoriska priset 2021

VISA BILDTEXT
Näringslivshistoriska priset delas ut årligen av Centrum för Näringslivshistoria

Vem ska få Näringslivshistoriska priset 2021? Du kan nominera dina kandidater nu. Vem eller vilka tycker du har gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och som visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. 

Du kan nominera såväl privatpersoner och forskare som företag, akademiska institutioner och andra organisationer. Mer om priset finns här. Med utmärkelsen följer en prissumma om 100 000 kr.

Näringslivshistoriska priset instiftades av Centrum för Näringslivshistoria 2019. Den allra första mottagaren blev skriftställaren, historikern och folkbildaren Anders Johnson. Under coronaåret 2020 pausade priset – men nu är det dags att dela ut nästa. Läs mer om priset här.

Anmälan är stängd. Årets mottagare presenteras 9 september på vår årliga konferens History Marketing Summit.

Viktiga datum

 • Nomineringen öppnar: 4 maj
 • Nomineringsperiod: 4 maj – 18 juni
 • Juryn överlägger: 19 juni – 17 augusti
 • Prisvinnaren meddelas i slutet av augusti
 • Prismottagaren presenteras: 9 september på årets History Marketing Summit (HMS21)

Juryn

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, bl a styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Vi hjälper svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, såväl fysiska som digitala. Företag erbjuds vidare stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan.