Margarita Feldman

Ansvarig för marknadskommunikation

Margarita (Rita) Feldman är ansvarig för marknadskommunikation på Centrum för Näringslivshistoria.

Anders Sjöman om arkivforskning på Svenska arkivförbundets vårkonferens

Vår kommunikationschef Anders Sjöman föreläser om forskning i arkiven på Svenska Arkivförbundets vårkonferens 2024.

För vänföreningens medlemmar: Visning hos W.A. Bolin

Sällskapet Näringslivshistoriens Vänförenings medlemmar bjuds in tillvisning av av Hovjuvelerare W.A. Bolins verkstad, etabl 1791.

BizStories och Företags­historia är Årets industriarvs­publikation 2023

Vårt kvartalsmagasin Företagshistoria och dess systersajt BizStories.se har tilldelats utmärkelsen Årets Industriarvspublikation 2023 av Svenska Industriminnesföreningen.

BOKREA 2024

Årets bokrea är igång! I år ger vi dig väldigt bra rabatter på några av våra mest populära böcker. Erbjudandet gäller t o m 5 mars.

Jenny Stendahl om Reimersholmes Spritfabrik

Centrum för Näringslivshistorias Jenny Stendahl håller ett föredrag om Reimersholmes Spritfabriks fascinerande historia inför svenska ginproducenter på Stockholms bränneri.

Anders Sjöman om att bevara företagshistoria på Business History Conference, USA

På den årligt återkommande vetenskapskonferensen kommer han beskriva hur vi arbetar med näringslivsarkiv som en del av kulturarvet – för företagens och allmänna kulturarvets bästa.

Jubileumsseminarium 2: Hur vet vi det vi vet? Om arkiven som källan till det mesta

Vårt andra jubileumsseminarium fokuserar på arkivens roll för forskning och samhälle – och all forskning som gjorts i våra medlemsföretags arkiv genom åren.

Nätverksträff: Nätverk för näringslivsarkiv

Välkommen på den första träffen för nätverket för näringslivsarkiv sker hos Centrum för Näringslivshistoria. Du kan delta på plats eller digitalt via Teams.

Författarsamtal med Johan Jakobsson på Folkets hus Kallhäll

Välkommen till Folket Hus Kallhäll och författarsamtal med Johan Jakobsson om hans bok ”Görings vittne – Vitvarudirektören Birger Dahlerus försök att stoppa andra världskriget” (Förlaget Näringslivshistoria, 2023).

Anders Houltz redaktör för Bebyggelsehistorisk tidskrift 85/2023

Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz är redaktör för senaste numret Bebyggelsehistorisk tidskrift (85/2023) tillsammans med Anders Franzén.