Nyheter

Framgångsrika företag använder sin historia

I Financial Times  läser jag hur framgångsrika företag använder sin historia. Först bevaras förstås källmaterialet, sedan berättar man om grundare, kulturen, produkterna och allt det där som kantar företagens väg till idag. Även misstagen är viktiga, förstås! Imponerande är förstås företag som Boots som till sitt 160 årsjubileum lanserade ett helt sortiment historiska produkter efter att ha tittat djupt i produktarkivet. Eller varför inte Coca-Cola som med sitt nya museum i Atlanta (http://www.worldofcoca-cola.com/)  kopplat greppet inte bara om sin egen utan även läskedryckens historia.