Nyheter

Go for it Hans!

En ekonomhistoriker ger sig in i aktuell debatt!

Hans Sjögren, till vardags professor i ekonomisk historia vid Linköpings Universitet, kastar handsken och ger sig in i debatten om Kamprad med ett lysande inlägg på SvD:s Brännpunkt.

Välgörande och välkommet med en historisk bakgrund!

Sverige behöver fler som Kamprad är en vidräkning med den svenska trångsynen  på entreprenörsfamiljers framgång och incitamenten för dessa att ge tillbaka av denna i form av donationer.

Visst behöver fler nya familjedynastier som blir förmögna, men också en ny donationskultur i Sverige. Lite som den anglosaxiska med avdragsmöjligheter för transfering av förmögenheter till allmännyttiga ändamål.

Vi har i Sverige en rikhaltig donationskultur som baseras på familjeförmögenheter av viss ålder, unik om man ser till vårt lands storlek. Jag tänker på de omfångsrika bidrag till forskning och infrastruktur som slussas genom Wallenbergsstiftelserna och Söderbergska dito. Eller varför inte bidragen till forskning från Sveriges meste skattebetalare, Stefan Persson, genom familjestiftelserna.

Näringslivshistoriskt är familjedynastierna förstås också intressanta. De är många, men samtidigt svårfångade. Ibland anar man en försiktighet från familjerna sida att bevara material professionellt och ge tillgång till forskarna att skriva historia. Man vill inte synas, vilket kan vara förståeligt. Men det göra alltför ofta att vi saknar familjeföretagarna som goda exempel i historieskrivningen. Företagandet är en mänsklig aktivetet och den fantastiska berättelsen behöver människor av kött och blod.

I vart fall har Anders Johnson skrivit den utmärkta historien,Samhällets stöttepelare (Timbro), om  svenska företagare som genom donationer har gjort värdefulla samhällsinsatser vid sidan av sin företagargärning

Och för att travestera rubriken på debattartikeln – Sverige behöver fler ekonomhistoriker som Sjögren…