Nyheter

Gustaf de Laval i ny bok

När en raket lyfter mot rymden från Cape Canaveral strömmar raketflammorna ut från motorer vars grundform en gång skapades av uppfinnaren Gustaf de Laval. Han var ständigt verksam. Separatorer, turbiner och propellrar och maskinkonstruktioner är präglade av hans idéer.

Ändå är Gustaf de Lavals liv ingen framgångssaga. Många av hans uppfinningar förblev outvecklade, många av hans företag gick under. Själv levde han anspråkslöst, men han splittrade sin kreativitet och kraft mellan alltför många projekt, flera av dem dyrbara misslyckanden.

Gustaf de Lavals liv skildras nu av författaren Anders Johnson i en fyllig biografi. Johnson lyfter fram hans kreativitet på gott och på ont, och sätter hans strävan efter att fullfölja alla sina idéer i relief mot en kärv ekonomisk verklighet.

Utgivningen av Gustaf de Laval – ett rastlöst snille sker i samverkan mellan Centrum för Näringslivshistoria och bokförlaget Atlantis i serien ”Svenska företagare”.

Gustaf de Laval − ett rastlöst snille

av Anders Johnson
250 s, inb, isbn 978 91 7353648 6
Första recensionsdag: 2013 10 02
För pressexemplar kontakta peter.stenson@atlantisbok.se

Boken lanseras den 16 september och kan beställas här.