Nyheter

Lyckad rysk-svensk samverkan

Centrum för Näringslivshistoria stärkte samarbetet med kollegor i Ryssland vid ett officiellt besök från Sankt Petersburg.

Det var representanter för Sankt Petersburgs arkivmyndigheter som under några dagar var på besök i Stockholm. Under den första dagen introducerades de ryska kollegorna för CfN:s sätt att arbeta, men besöket var också mycket givande ur svensk synvinkel.

– Vi diskuterade research i ryska arkiv för att kartlägga svenska företag i Tsarryssland och planerade även en konferens i Stockholm i november, säger vd Alexander Husebye.

Under besöket fick gästerna också träffa Riksarkivarien och kollegor på Stockholms stadsarkiv. Även Nobelmuseet tog emot.

Med under den första dagen var även den ryske ambassadören Igor Neverov.

– Det kändes extra roligt eftersom han personligen har visat stort intresse i vårt rysk-svenska projekt, säger Alexander Husebye.