Nyheter

Nobeltider!

Återigen kretsar uppmärksamheten kring det magiska namnet – ett av Sveriges starkaste och mest välbekanta varumärken.

Och alla vi känner ju till Alfred. Men, handuppräckning alla som känner till hans två bröder, Robert och Ludwig? Synd om du inte gör det, de gör nämligen historien bakom priset och Alfreds gärning så mycket mer spännande.

Alfreds geni kommer ur ett släktsammanhang. Han är ingen solitär, genier är sällan det utan de springer ofta ur en kreativ miljö. Familjen, social miljö eller vidare kretsar ger ofta en del av förklaringen till storheten – utan att för den skull förminska den. Så är det när man iakttar interaktionen bröderna Nobel emellan som framgångsrika uppfinnare, innovatörer och företagare.
Därför är det ju lite konstigt att Robert och Ludwig ännu står så i skuggan av sin bror. Som entreprenörer var de varandras likar och inte så sällan gick de in och hjälpte varandras affärer. I den ursprungliga nobelstiftelsens kapital skvalpade ju dessutom närmare 20 procent det svarta guldet, som oljeföretaget Branobel pumpade ur marken vid Kaspiska havet. Den del av kapitalet som Alfred cashade in när han sålde sin andel i brödernas oljeföretag. Visst finns det förklaringar till glömskan. En rysk revolution kom i vägen, man fick fly hals över huvud till Sverige och ridån drogs ner över ett av världens största företagsimperier. Lite vetenskaplig forskning har ägt rum, det mesta under Sovjetperioden och inte heltäckande. Från svensk sida kan väl saken beskrivas som artigt ointresse för detta stycke av svensk hjältehistoria. Vår svenska syn på varumärket Nobel är nog också ganska geocentrisk.

När jag träffar vänner och kollegor i Ryssland eller Azerbajdzjan förändras perspektivet – det var ju här som Robert och Ludwigs företagande kom att forma ekonomi, infrastruktur och synen på utländskt kapital. Fortfarande präglas uppfattningen av brödernas gärning av filantropi, omsorg om anställda och ett schysst uppträdande, kalla det gärna ett slags CSR som låg före sin tid.
När historien om bröderna Robert och Ludwig väl skrivs, i bokform eller som dokumentär (och det kommer vi på Centrum för Näringslivshistoria att göra!), kommer det bli som att lyfta regalskeppet Vasa ur historiens dy. Stort, praktfullt och med dramatiken hos historia om uppgång och fall.

 

Vill man inte vänta på detta rekommenderar jag sajten brothersnobel.se.

Lyssna även på vår podcast Radio CfN om Bröderna Nobel!