Nyheter

Ny kurs ger nyanlända nycklar till näringslivet

Hur kan vi hjälpa nyanlända, välutbildade unga människor från världens oroshärdar att hitta till de svenska företag där de behövs? Denna fråga har Handelshögskolan i Stockholm tagit på allvar.

Det nya programmet RAMP: Rapid Acceleration Management Program kombinerar en formell kurs som introducerar svensk ekonomi, företagshistoria och samhällsorientering med praktikperioder vid svenska företag.  Förhoppningsvis fungerar programmet som en port till näringslivet för nyanlända med examen och yrkeserfarenhet från sina hemländer. Studenterna kommer företrädesvis från Syrien men också från Eritrea, Etiopien och Iran. Under ett år kommer de att varva föreläsningsperioder, grupparbeten, individuella uppgifter och praktik – samtidigt som de lär känna Sverige och svenska arbetsförhållanden.

ramp2
Anders Houltz tillsammans med studenter på RAMP.

Kursansvarige, Kristina Nilsson, har satt samman ett innehåll som sträcker sig från ledarskap i företag till svensk kultur och demokrati. Från Centrum för Näringslivshistoria bidrar vi i kursprogrammet med ett moment om svensk företagshistoria. Bland de företag som ordnat praktikplatser märks bland andra SE-banken, Ericsson, Omega Pharma, Länsförsäkringar och Stockholms handelskammare. Handelshögskolans initiativ är föredömligt – förhoppningsvis får det efterföljare!