Nyheter

Nytt källmaterial om svenska företag i Ryssland

Den 17-19 november arrangerade Centrum för Näringslivshistoria ett forskningsförberedande symposium i Stockholm, Sources on Swedish business history in Russia.

Vad var det som utspelades under de intensiva år 1850-1918 då Ryssland var den stora marknaden som lockade entreprenörer och lycksökare att starta företag i tsarriket? Var finns källmaterialet om denna spännande period och vad hände med företagen och människorna när revolutionen slog till? Ett femtiotal deltagare från Ryssland, Sverige och Tyskland samlades i Vitterhetsakademien lokaler i Stockholm för att diskutera just detta. Under symposiet presenterades unikt material om svensk-ryska förbindelser under 1900-talets början.

Plats: Kungl Vitterhetsakademien, Villagatan 3
Dag och tid: Måndag 18 november, 0830–1630
Konferensspråk: engelska och ryska
Symposieordförande: Erik Norberg, f riksarkivare, Thomas Tydén, professor,
ordförande i Nobels släktförening

Utländska symposietalare: professor Leonid Borodkin, Moscow State University, docentMarina Chichuga, Russian State University of the Humanities, Moskva, arkeograf Antonina Dolganova, Central State Historical Archives of St. Petersburg, arkivchef Reinhardt Frost, Deutsche Bank AG, Historical Institute, Frankfurt am Main, professor Andrey Markevich, New Economic School, Moskva och förstearkivarie Mikhail Shkarovsky, Central State Archives of St. Petersburg.

Medfinansiärer till projektet är Riksbankens jubileumsfond samt Marianne och Marcus Wallenbergs
stiftelse
.

För frågor om symposiet, kontakta CfN:s vd Alexander Husebye: 08-634 99 14, 0706-47 73 47.