Nyheter

Om två dagar är imorgon historia

Varje dag hittar jag kopplingar till historia i tidningarna. Just nu använder sig Swedbank av Sparbankens historia för att legitimera en ny position efter alla äventyr i Baltikum o dyl. Ambitionen blir nästan övertydlig i namngrupperingen vid loggan Swedbank och Sparbankerna.

Månne är det början på att i Sverige fasa ut det tidstypiska Swedbank mot originalet?…

Nordiska Kompaniet, dvs NK (som för övrigt har ett fantastiskt arkiv) har kanske det elegantaste historiska tilltalet med slogan ”Om bara två dagar är imorgon en bra historia”.

Kampanjen utnyttjar historia för att relansera modeklassiker och utnämna blivande.

Jag hörde en gång en marknadschef på ett av våra starkaste varumärken utbrista hur jobbigt det är att reklambyråerna hela tiden vill använda just historien i reklamsyfte.

Så kan man ju känna – om man är blind för historias värde…