Nyheter

The Rotschild Archive bevarar brittisk bankhistoria

Den tyskättade och adliga bankfamiljen Rothschild har haft en central del av det brittiska näringslivshistorien sedan tidigt 1800-tal. Familjeföretagets historiska arkiv bevaras av The Rothschild Archive i London.

Företaget N.M Rothschilds & Sons utgör stommen för arkivet men berättar även om flera andra samtida banker genom korrespondens och konton. Banken hanterade och bevarade även material kopplat till familjen vilket även de återfinns i arkivet tillsammans med mer personliga handlingar som tillkommit på senare tid. hur

Arkivet grundades 1978 av Victor, den tredje lorden av Rothschild. År 1999 övertogs ägandet av The Rothschild family trust – en självständig grupp av familjemedlemmar och rådgivare som arbetar för att säkerställa arkivets framtid och tillgänglighet för forskare.

Nathan_Rothschild
Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) grundade N M Rostschild and Sons i London. Bild CC wikimedia commons

Idag är arkivet öppet och används av såväl anställda inom banken som för forskare. Genom olika projekt och program försöker arkivanställda att fördjupa förståelsen av arkivet och främja akademiska studier av familjen, företaget och dess inverkan på det brittiska bankväsendet.

Mer om hur The Rotschild Archives ser på history marketing:

History Marketing Summit 2016 berättade Melanie Aspey, chef för The Rotschild Archives om historiens roll i familjeägda företag.

Se Melanies presentation här