History Marketing Summit

En gång om året, sedan 2016, samlar vi företag som aktivt brukar sin historia och ber dem berätta hur de arbetar. Att aktivt använda sin historia kallas history marketing – och vår heldag kallar vi för en History Marketing Summit.