Nyheter

HMS17: Så jobbar Systembolaget med sin historia

– På Systembolaget behöver vi kunna vår historia för att förstå vår framtid, säger Anna Larsson, gruppchef för butikskommunikation på Systembolaget. Se hela presentationen från årets History Marketing Summit.

History Marketing Summit 2017, som hölls 3 oktober på Nalen i Stockholm, berättade Anna Larsson, gruppchef för butikskommunikation och grafisk produktion på Systembolaget, om hur Systembolaget ser till sin historia när de fattar beslut idag.

Hon poängterade även att historien är extra viktig för de nyanställda. Som ny på Systembolaget går man introduktionskurser, där bl a texterna och filmerna på systembolagethistoria.se är grundläggande för att förstå varför Systembolaget fick och fortfarande har ensamrätt på att sälja alkohol i Sverige. (Sajten har Systembolaget tagit fram tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria där även Systembolagets historiska arkiv bevaras.)

Anna Larsson berättar om hur Systembolaget använder sin historia. Från History Marketing Summit 2017.

Anna Larsson berättar om hur Systembolaget använder sin historia. Från History Marketing Summit 2017.

Anna Larsson berättar om hur Systembolaget använder sin historia. Från History Marketing Summit 2017.

Systembolagets ursprung i två snabba:

  1. Bergsmännen var först
    Föregångaren till Systembolaget grundas redan 1850 (!) i Falun. Det är ägarna gruvorna, bergsmännen, som får nog av superiet hos gruvarbetarna. Därför begär de tillstånd att få bilda ett utskänkningsbolag med ensamrätt på bränneri och försäljning av brännvin. Inkomsterna gick till att förbättra de sociala förhållandena hos gruvarbetarna. Ett flertal regionala ”systembolag” grundades runt om i Sverige under resten av 1800-talet och början av 1900-talet.
  2. Systembolaget grundas
    Men det var först 1955 som Systembolaget, som vi känner det i dag, grundades. Då slogs ett stort antal regionala systembolag samman till ett enda rikstäckande statligt bolag. Sverige hade då haft motbok med individuell ransonering sedan 1919. Motboken, eller Brattsystemet som det kallades efter läkaren Ivan Bratt som grundat AB Stockholmssystemet och som kommit på idén med spritransonering, kontrollerade strikt svenskarnas alkoholkonsumtion efter kön, klass och ålder.

Bonuskunskap: Det hade kunnat bli totalt spritförbud i Sverige! År 1922 genomfördes en folkomröstning om spritförbud, och med en rösts marginal vann nej-sidan och motboken levde kvar.