Nyheter

Så tar Nordstjernan historien in i framtiden

När Axel Johnson 1890 startade rederiaktiebolaget Nordstjernan var det ingen som visste att de skulle ha en betydande roll i Sveriges näringsliv eller att företaget skulle finnas kvar idag – fyra generationer senare.

I Engelsbergsarkivet, Nordstjernans centralarkiv, finns i princip samtliga handlingar bevarade från de företag och organisationer som ägts av familjen Ax:son Johnson och Nordstjernan. I arkivet förvaras således ett tvärsnitt av Sveriges industrihistoria under 1900-talet. Sedna 2012 har Centrum för Näringslivshistoria genomfört regelbundna förteckningsarbeten på plats i Engelsberg på uppdrag av Nordstjernan AB: Arkivet omfattar 14.000 hyllmeter och innehåller utöver handlingar från fyra generationer Ax.son Johnson även äldre handlingar från uppköpta bolag så som Avesta Jernverk AB.

press-Antonia_Viveca
Fjärde generationen Nordstjernan Antonia Ax:son Johnson (1943–) och Viveca Ax:son Johnson (1963–). Bild Nordstjernan

Det var via just Avesta Jernverks AB som Engelsbergs bruk, som ligger i Norbergs bergslag i Västmanland, inköptes år 1916 av Nordstjernan. Brukets hytta var i drift fram till år 1919. Till följd av att de flesta äldre järnbruk helt eller delvis har lagts ned under åren är Engelsbergs bruk numera det bäst bevarade järnbruket i Sverige och är sedan 1993 ett av 15 svenska världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

Mer om Nordstjernans syn på history marketing:

History Marketing Summit 2016 berättade Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan om sin syn på historiens framtid.

Se Vivecas presentation här