Nyheter

Snart kommer Företagshistoria!

Den 27 mars ser första numret av Företagshistoria dagens ljus. Den nya tidskriften ersätter vårt tidigare magasin Företagsminnen och går ut till CfN:s medlemmar, prenumeranter och säljs även som lösnummer i Pressbyrån.

Företagshistoria ges ut med fyra nummer per år och berättar spännande historier om människor, händelser, produkter och företag. I varje nummer möter du företagarprofiler och läser om såväl framgångar och konkurser som firmafester och jubileer. Allt illustrerat med ett rikt historiskt bildmaterial.