Nyheter

Sörm­lands museum berättar NK:s möbel­fabriks historia

VISA BILDTEXT
NK:s möbler utställning Sörmlands museum. Fotograf Björn Dahlgren, Sörmlands museum.

Sörmlands museum berättar nu historien om NK:s möbelfabrik i Nyköping – en viktig del av svensk design­historia och närings­livs­historia. En del material i utställningen kommer ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivs­historia.

1902 grundas AB Nordiska Kompaniet. Tretton år senare flyttar man in på Hamngatan i Stockholm, i en pampig byggnad ritad av Ferdinand Boberg och därmed får Sverige sitt första större varuhus av internationell karaktär.

Två år efter etableringen grundas NK:s verkstäder i Nyköping. Trots att verkstäderna ligger över tio mil från varuhuset i Stockholm, är de en central del av företaget och varumärket.

NK:s verksamhet i Nyköping spänner över nära sju decennier – från 1904 fram till 1973. När verkstäderna slår igen kan man se tillbaka på samarbete med de allra främsta svenska arkitekterna och formgivarna under perioden: Ferdinand Boberg, Carl Bergsten, Gunnar Asplund, Axel Einar Hjorth, Elias Svedberg, Kerstin Hörlin-Holmquist och många, många fler.

Sörmlands museum visar nu en stor utställning om NK:s möbelfabriks historia. En del material som utställningen bygger på kommer ur NK:s historiska arkiv som finns deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria. Utställningen pågår t o m 10 mars 2024.

Läs mer om utställningen här