Nyheter

Standardverk om näringslivets historia

Du som vill lära dig mer om svensk näringslivshistoria bör inte missa vår senaste bok – Det svenska näringslivets historia 1864-2014.

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864.

I samarbete med Dialogos Förlag har Centrum för Näringslivshistoria låtit sex ekonomhistoriker skriva varsitt avsnitt av historien med fokus på hur företagen påverkat Sveriges moderna historia. Boken kommer bli ett standardverk och passar att läsa för alla som är intresserade av historia.

Det svenska näringslivets historia 1864-2014 berättas på 760 sidor och kostar 286 kr. Se till att säkra ditt eget exemplar av boken genom att beställa den här!