Nyheter

Svanberg om Ericssons historia

När vi intervjuade Carl-Henric Svanberg nyligen, passade vi på att visa Ericssons DNA – den första kassaboken som fördes gemensamt av makarna Lars Magnus och Hilda Ericsson! Detta unika originaldokument fångade även honom. Det märktes tydligt att CHS kan historien från sin tid på Ericsson. Men även oljehistoria är numera förstås intressant! Inte minst den som vi dokumenterar från bröderna Nobels verksamhet i Baku runt förra sekelskiftet. CHS påpekade att  BP numera opererar på samma oljefält som Nobelarna gjorde!!! Bilderna från den historiska oljeutvinningen ger förstås en intressant twist  för en svensk BP-ordförande. Oljebranschens historia är delvis svensk – värt att påminna om!