Nyheter

Symposium om näringsfrihet

”Svensk man eller kvinna är […] berättigad att i stad eller å landet idka handels- eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering; att till utrikes ort utföra eller därifrån införa samt inrikes orter emellan fortskaffa varor” (ur förordningen från 1864).

Friheten att driva företag utan att inordna sig i skråtvång och restriktioner växte fram gradvis under årtionden. 1864 togs genom ny lagstiftning det avgörande steget. Drivande för reformerna var Sveriges finansminister Johan August Gripenstedt.

Centrum för Näringslivshistoria uppmärksammar inledningen av perioden av nydanande genom ett symposium onsdag 21 november i Gamla riksdagshuset (i det som i dag är kammarrättens plenisal) på Riddarholmen.

I symposiet medverkar professor Göran Ahlström, professorLena Andersson-Skog, professor Lena Johannesson, arkivchef Lars Ilshammar, redaktör Ulrika Knutson, redaktör Per T Ohlsson, samt i en debattpanel även Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, Ronald Fagerfjäll, författare och Jens Henriksson, Nasdaq OMX.