Till minne av
Hans De Geer

VISA BILDTEXT
Hans De Geer

En person som på flera sätt har haft stor betydelse för Centrum för Näringslivshistoria har gått bort. Professor Hans De Geer, Stockholm, avled den 10 juni i en ålder av 76 år. Han efterlämnar hustru Eva och sönerna Jonas, med döttrarna Emilia och Josefin, och Henrik med hustru Karolina.

Hans disputerade i historia 1978 vid Stockholms universitet med avhandlingen Rationaliseringsrörelsen i Sverige om mellankrigstidens idéer om socialt ansvar och effektivitet. Hans följande gärningar omfattade Rådet för företagslednings- och arbetslivsfrågor (FA-rådet), vid Handelshögskolan i Stockholm startade han Centrum för etik och ekonomi. Senare kom han att arbeta som konsult för Hallvarsson och Halvarsson.

1992 valdes Hans De Geer in i styrelsen för Centrum för Näringslivshistoria (då: Stockholms Företagsminnen). I 23 år medverkade han till att skapa en berikande styrelsemiljö ända till 2015 då han valdes till hedersmedlem. Hans bidrog till vår utveckling från ett fokus på Stockholm till att idag vara en av världens främsta verksamheter i sitt slag där företagens historia från hela landet bevaras och används för forskning, skola och förlagsverksamhet.

Vi är flera som hade förmånen att lära känna Hans De Geer både som pedagog och forskare, med sina reflekterande och skarpa analyser som förenades med stora kunskaper i det breda område som näringslivets historia utgör. Hans klokskap och vänliga sinnelag var också avgörande när vi rekonstruerade verksamheten under sent 1990-tal och senare även lade grunden till forskningsdelen av vår verksamhet.

Skribenten Hans De Geer medverkade i våra publikationer, inte minst författade han böckerna Statens Spel och Vin & Sprit, från politik till marknad. Båda skolexempel på omsorgsfull forskning i arkiven och andra källor. Mot slutet arbetade Hans på ett manus om anfadern Louis De Geer, som förhoppningsvis kommer att kunna ges ut.

Vi är tacksamma för att under så många år ha fått ta del av Hans klokskap och kommer att minnas honom med värme.

Alexander Husebye
, vd
Malin Alfredsson, styrelseordförande
Rolf Åbjörnsson, hedersordförande
Leif Gidlöf, tidigare ordförande och hedersmedlem