Forskare i läsesalen:

Tjeckisk kulturhistoria i svenska arkiv

VISA BILDTEXT
Iva Knobloch är filosofie doktor i konstvetenskap och kurator på Museum of Decorative Arts i Prag. Hon arbetar vanligtvis med modern designhistoria – men i Svensk Forms arkiv i Stockholm hittar hon rottrådar till tjeckisk designhistoria. Foto: Anders Sjöman.

I designorganisationen Svensk Forms arkiv finns konstindustrihistoria från 1845 – och även mycket material om tjeckisk konstindustri från mellankrigstiden. Det hjälper dagens konsthantverksforskare i Tjeckien att återskapa den egna historien.

Varför har inte maskintillverkade produkter en högre formkvalitet? Visst borde industridesign kunna ha konstnärliga ambitioner?

Det känns som nutida frågor – men de är snarast ständigt återkommande. Och frågorna debatterades i Europa redan på tidigt 1900- tal. I Tyskland 1907 skapades till exempel Deutscher Werkbund, ett förbund för tyska konstnärer, arkitekter och industrialister, som bland annat ledde fram till skapandet av Bauhausskolan.

I grannlandet Tjeckoslovakien följde man efter och startade 1919 sitt eget Czechoslovak Werkbund.

Och om Czechoslovak Werkbund kan Iva Knobloch nästan allt. Hon är kurator på Prags Museum of Decorative Arts, grundat 1885 och ett av världens äldsta konstdesignmuseer, Hon kan i alla fall nästan allt – för hon saknar delar av Czechoslovak Werkbunds historia.

Den råkar finnas i Stockholm – i Svensk Forms arkiv.

Den ideella föreningen, tidigare kallad Svenska Slöjdföreningen, är en av världens äldsta designorganisationer, och i dess arkiv har det visat sig finnas mycket tjeckisk kulturhistoria. Iva Knobloch forskar nu i arkivhandlingarna.

– På 1920- och 1930-talet hade Czechoslovak Werkbund och Svenska Slöjdföreningen många kontakter. Många tjeckiska designers kom till Sverige, inte minst kvinnliga formgivare inom glas- och textildesign. De ville även ta efter hur svenskarna sålde sina designprodukter, berättar Iva Knobloch.

Men det blev aldrig av.

– När Tjeckoslovakien blev kommunistiskt fick självständiga organisationer som Czechoslovak Werkbund det svårt. Egna kommersiella intressen fungerade inte i en centralstyrd stat. Och vårt arkiv försvann. Den tjeckiska konstindustrin tappade en stor del av sitt historiska material, berättar Iva Knobloch. Men i modern tid mindes man de täta banden med Svenska Slöjd- föreningen ett sekel tidigare.

– Och i Svensk Forms arkiv fanns mycket av det vi gjorde tillsammans bevarat. Titta här, ett foto på mitt eget museum i Prag, taget på 1920-talet! Det är ovärderliga fotografier för oss i dag.

Iva Knobloch kan nu börja fylla i luckorna i den tjeckiska industridesignhistorien. – Historieskrivningen i mitt land har blivit upphackad. Inte bara på grund av vår kommunistepok, utan även för det mycket abrupta införandet av kapitalism på 1990-talet. Mycket historiskt material gick förlorat då, när allt skulle skapas nytt. Vi är därför så glada att vår historia finns bevarad hos gamla vänner utomlands, som Svensk Form, avslutade Iva Knobloch.

Vill du också forska hos oss? Hör av dig!