Nyheter

Träffa oss i Almedalen

I år kommer Centrum Näringslivshistoria att medverka i Almedalen. Du hittar oss i Skandias trädgård på Tage Cervins gata 3C.

Måndag den 30 juni arrangerar vi ett frukostseminarium kl. 09.00 som handlar om hur företagen bäst hanterar sin historia. Sven Ljungberg, varumärkesansvarig på Skandia, kommer att berätta hur Skandia jobbar och en panel diskuterar bland annat hur viktig historien är för varumärket.

På tisdagen uppmärksammar vi näringsfrihetens 150-årsjubileum genom en paneldiskussion kl. 09.00 där bland andra Mona Sahlin medverkar. Temat är näringsfriheten förr och nu och moderator PJ Anders Linder leder ett samtal om näringsfrihetens utmaningar.

Lär mer om våra arrangemang i vårt kalendarium eller i det officiella Almedalsprogrammet.