Nyheter

Vem skriver bästa företagsartikeln?

Svenska Publishing-Priset utökas i år med en kategori för bästa företagsartikel på Wikipedia.

Bakom initiativet står Wikimedia, Centrum för Näringslivshistoria, AGI och Sveriges Kommunikatörer.
– Det finns alltför få kvalitativa artiklar om företag på Wikipedia. Det som skrivs har oftare karaktär av reklammaterial än av information i ett uppslagsverk, säger Lennart Guldbrandsson, tidigare ordförande i Wikimedia Sverige.
– Vårt mål är att det 2014 ska finnas 60 nya utmärkta artiklar om svenska företag på Wikipedia, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

Bidragen ska skickas in senast 20 maj och Svenska Publishing-Priset delas ut den 23 oktober 2013.