Nyheter

Vi är ett gasellföretag!

Varje år utnämner affärstidningen Dagens Industri Sveriges snabbast företag växande till Gaseller. I år 2010 var Centrum för Näringslivshistoria ett av de företag som fick den utmärkelsen.

För att utnämnas till Gasell måste företaget uppfylla ett flertal villkor. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
    sunda finanser