Nytt arkivuppdrag:

Vi ordnar och förtecknar af Klints arkiv

VISA BILDTEXT
Konstnären Hilma af Klint i sin ateljé på Hamngatan, Stockholm, ca 1895. Källa: Stiftelsen Hilma af Klints verk.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria genomför just nu ett uppdrag åt Stiftelsen Hilma af Klints verk. En arkivarie ordnar och förtecknar ett arkiv kopplat till Hilma af Klints släkt.

Materialet består bland annat av brev, dagböcker och fotografier, och arbetet genomförs av säkerhetsskäl på hemlig ort. Hilma af Klint, 1862–1944, var en svensk målare, spiritist, teosof och pionjär inom abstrakt måleri. Hon fick sitt erkännande först långt efter sin död.

Hennes konst har uppmärksammats internationellt sedan 1986 då några av hennes verk för första gången visades i utställningen ”The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890–1985” på Los Angeles County Museum of Art (LACMA).