Nyheter

Vi startar förlag!

I och med att vi på Centrum för Näringslivshistoria har breddat utgivningen av digitala publikationer och print så har det nu blivit dags för oss att starta eget förlag: Förlaget Näringslivshistoria.

I flera år har vi på Centrum för Näringslivshistoria gett ut böcker och rapporter, ofta i samarbete med andra bokförlag, ibland under eget företagsnamn. Med den erfarenheten i bagaget har ni nu tagit det naturliga nästa steget: på årets stämma klubbade vi att vi nu startar ett eget bokförlag: Förlaget Näringslivshistoria.

Med ett eget bokförlag vidgar vi vårt erbjudande och bjuder konkurrens till andra förlag. Vi ser att vår styrka ligger i kombinationen av källmaterial, research och vassa skribenter.

förlaget

Produktionsprocessen kan vi sedan våra tidigare bokprojekt och distributionsmässigt finns numera närmast obegränsade möjligheter i att kombinera tryckta upplagor med print-on-demand.

Närmast på tur för utgivning på Förlaget Näringslivshistoria står en bok om Svensk-Kinesiska affärsförbindelser, boken om Gustaf Dalén av Anders Johnson, Vin och Sprits historia av Hans De Geer och biografin om Peder Herzog. En fascinerande historia om invandraren som blev sin tids främsta boktryckare skriven av Per T H Dahl.

 Alla våra tidigare utgivna böcker kan du få tag på här!