Anders Houltz talar på

transporthistorisk workshop

 

23 okt 2019, kl 09.00 - 16.30

VISA BILDTEXT
Parkering vid Wessels stormarknad. Ur ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Statens Maritima och Transport­­historiska Museer anordnar en tvär­­vetenskaplig transport­­historisk workshop på Sjöhistoriska museet. Vår forsknings­­chef Anders Houltz deltar i programmet.

Statens Maritima och Transporthistoriska Museer anordnar en tvärvetenskaplig transporthistorisk workshop på Sjöhistoriska museet. Syftet är att skapa överblick över den transporthistoriska forskning som finns i Sverige samt diskutera vad området ”transporthistoria” egentligen kan vara. Forskare och experter inom olika ämnesområden har bjudits in för att berätta om sin forskning och sondera framtida samarbeten. Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz kommer att tala om den svenska bilindustrins kopplingar till föreställningar om modernitet och nationell identitet.

Mer information om Statens Maritima och Transporthistoriska Museer finns på www.smtm.se