Vi pratade history marketing
i Providence och på Harvard Business School

15 mar 2024, kl 14.35 - 16.15

VISA BILDTEXT
Anders Sjöman berättade om hur vi jobbar med att spara svenska näringslivets historia, först i Providence på årets Business History Conference, därefter i Boston på Harvard Business School.

På årets Business History Conference beskrev vår kommunikationschef Anders Sjöman hur Centrum för Näringslivshistoria arbetar med näringslivsarkiv som en del av kulturarvet – för företagens och allmänna kulturarvets bästa.  Därefter, på historiekonferens på Harvard Business School, berättade han mer för en utvald akademisk krets.

På vetenskapskonferensen Business History Conference, som i år hölls fre 15 – lör 16 mars i Providence, Rhode Island, pratade Anders om “Preserving business history as a business itself – in the public interest” i en panel som handlade om ”Strategic and Material Uses of Business History”.

Läs mer om Business History Conference här.

Direkt därefter, på mån 18 mars, deltog Anders i konferensen Oral History and Business in the Global South på Harvard Business School, och berättade även där, i en panel om ”New Approaches to Building and Using Oral Histories”, om hur vi jobbar på Centrum för Näringslivshistoria, även här under rubriken ”Saving Business History as a Business”.

Läs mer om konferensen på Harvard Business School här.

 

Anders Sjöman

Uppdrags- och kommunikationschef, vice vd

tidigare evenemang