Vi deltar på årets
Business History Conference

15 mar 2024, kl 14.35 - 16.15

VISA BILDTEXT
På den årligt återkommande vetenskapskonferensen kommer han beskriva hur vi arbetar med näringslivsarkiv som en del av kulturarvet – för företagens och allmänna kulturarvets bästa.

På årets Business History Conference kommer vår kommunikationschef Anders Sjöman beskriva hur Centrum för Näringslivshistoria arbetar med näringslivsarkiv som en del av kulturarvet – för företagens och allmänna kulturarvets bästa.

Föreläsningen “Preserving business history as a business itself – in the public interest” kommer att hållas av vår kommunikationschef Anders Sjöman under vetenskapskonferensen Business History Conference, som i år hålls 14-16 mars i Providence, Rhode Island.

Läs mer om konferensen här