Vårt förlag på Bokmässan

Forskning för livet – SSMF 100 år

28 sep 2019, kl 16.10 - 16.25

VISA BILDTEXT
Forskning för livet – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019, en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har under 100 år hjälpt 5 500 unga forskare att börja sin resa mot nya upptäckter. Många som startat sin forskarbana som SSMF-stipendiater har sedan gjort avgörande medicinska genombrott. Inget av detta vore möjligt utan generösa bidrag från alla givare.

Henrik Zetterberg fil.dr, professor i neurokemi och Ernst Brodin fil.dr, professor emeritus i farmakologi berättar om SSMF på årets Bok- och biblioteksmässans Forskartorg lördagen den 28/9 från kl. 16:10.

Bokens redaktör Sara Johansson från Förlaget Näringslivshistoria finns också på plats och signerar boken i Forskartorgets monter.

Samtalet sker med utgångspunkt från boken om SSMF, som vi har gett ut på Förlaget Näringslivshistoria. I boken berättar vi om hundra år av svensk medicinsk forskning – och om vikten av privata forskningsbidrag.

Köp boken här

Anders Houltz

08-634 99 42

tidigare evenemang