Lunchwebbinarium:
Ny forskning – Näringslivets opinionsbildning i blixtbelysning

27 maj 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Lyssna på samtalet mellan vår forskningschef Anders Houltz och fil dr Rikard Westerberg på Stockholms handelshögskola, som kommer att prata om arkivens guldkorn – och om en tid då näringslivet stod på barrikaderna för det fria företagandet.

Lyssna på samtalet mellan vår forskningschef Anders Houltz och fil dr Rikard Westerberg från Handelshögskolan i Stockholm som kommer att prata om arkivens guldkorn – och om en tid då näringslivet stod på barrikaderna för det fria företagandet.

Varje år tar vi emot ca 400 personer som forskar i de drygt 7000 arkiv som finns deponerade hos oss på Centrum för Näringslivshistoria. En av de forskare som haft nytta av arkiven är ekonomhistorikern Rikard Westerberg, som nyligen försvarade doktorsavhandlingen ”Socialists at the gate – Swedish business and the defense of free enterprise 1940–1985”. Avhandlingen handlar om hur näringslivet under 1900-talet bedrivit opinionsbildande verksamhet till förmån för fritt näringsliv och privat ägande. Till stor del bygger den på research som gjorts i våra arkiv.

Lyssna på samtalet mellan Anders Houltz och fil dr Rikard Westerberg som kommer att prata om arkivens guldkorn. Moderator är Gustav Svensson, arkivarie från Centrum för Näringslivshistoria.

Se det inspelade webbinariet här: