Näringslivshistoria till lunch:
Kvinnosakskämpen Anna Whitlock

11 mar 2021, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Författaren Anders Johnson och redaktören Karin Jansson Myhr berättar om verklighetens Fröken Friman – rösträttskämpen och reformpedagogen Anna Whitlock.

Författaren Anders Johnson och redaktören Karin Jansson Myhr berättar om verklighetens Fröken Friman – rösträttskämpen och reformpedagogen Anna Whitlock.

Anna Whitlock var en svensk skolpionjär och kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter så som samskola, religionsfrihet, främjande av praktiskt arbete och fysisk fostran.

Hon var starkt drivande för kvinnlig rösträtt och en av ledande gestalter inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, (LKPR). Hon var inte bara dess första ordförande, utan också den som innehade detta förtroendeuppdrag längst tid. I år kan vi fira hundraårsminnet av det Anna Whitlock kämpade för, allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män.

Moderator är Gustav Svensson.

Anders Johnson är författare till boken Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare (Förlaget Näringslivshistoria).

Hela webbinariet finns att se här

KÖP BOKEN OM ANNA WHITLOCK HÄR