UCBH-seminariumn

Forskningens roll på Centrum för Näringslivshistoria: Projekt, empiri och ekonomi

26 maj 2020, kl 13.15 - 15.00

VISA BILDTEXT
Välkommen på öppet seminarium på Uppsala Centre for Business History där vår forskningschef Anders Houltz föreläser under rubriken ”Forskningens roll på Centrum för Näringslivshistoria: Projekt, empiri och ekonomi.” Seminariet är gratis och öppet för alla.

Välkommen på öppet seminarium på Uppsala Centre for Business History UCBH, Uppsala universitet, där vår forskningschef Anders Houltz föreläser under rubriken ”Forskningens roll på Centrum för Näringslivshistoria: Projekt, empiri och ekonomi.” Seminariet är gratis och öppet för alla.

Läs mer på UCBH webbplats

Anders Houltz

08-634 99 42

tidigare evenemang