Seminarium:
Att forska i Nobelstiftelsens arkiv

09 sep 2022, kl 13.00 - 16.00

VISA BILDTEXT
Seminarium som informerar om det pågående projektet kring Nobelstiftelsens arkiv och, diskuterar arkivs potential som forskningskälla.

Centrum för Näringslivshistoria och Nobelstiftelsen samarbetar för närvarande i ett projekt som syftar till att ordna och förteckna samt delvis digitisera Nobelstiftelsens arkiv. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och kommer att avslutas under 2022. Ambitionen är att göra stiftelsens arkiv översiktligt, sökbart och mer tillgängligt för forskning.

I samband med detta projekt anordnar vi till ett seminarium som dels informerar om det pågående projektet, dels diskuterar Nobelstiftelsens arkivs potential som forskningskälla. Vi vill bland annat diskutera följande frågor:

  • Vad innehåller Nobelstiftelsens arkiv?
  • Vilka intressanta forskningsfrågor skulle detta material kunna bidra till att besvara?
  • Vilka forskare och ämnesområden har intresse av Nobelstiftelsens arkiv?

Seminariet leds av Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz. Medverkande: Gustav Källstrand, Nobelstiftelsen/Nobelmuseet, Anna Karin Eldvik, arkivarie Centrum för Näringslivshistoria.

Läs mer om vårt forskningssekretariat