Använd din historia
som en strategisk tillgång

 

VISA BILDTEXT
ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria är rikt med personer, berättelser och händelser. Vars historia berättas bl a på ica-historien.se, i fyra historiska magasin och i ett antal nyproducerade historiefilmer.

Alla organisationer har en historia som är unik för verksamheten. Väl använd är den en strategisk tillgång som skapar värde.  Så väx verksamheten med ett affärsstödjande historiebruk – eller history marketing som det kallas. Anders Sjöman på Centrum för Näringslivshistoria berättar mer om hur man kan använda historiens kraft.

Ett företags historia kan användas för att bygga varumärke och lyfta marknadsföringen. Internt berättad stärker den alla medarbetare i organisationen. Dessutom kan historien hjälpa företag att möta förändringar och hantera risk. Inte illa för en tillgång som skapas bara för att man driver verksamheten framåt! Möjligheterna är många med ett affärsstödjande historiebruk – eller history marketing! Vilket definieras som:

History marketing är när ett företag eller en organisation aktivt använder och arbetar med sin egen autentiska berättelse eller sitt historiska sammanhang.

Ett företags historia kan berättas på många sätt. Genom åren har vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälpt företag att ta fram historiesajter, filmer, jubileumsböcker, monografier, historiska utställningar, teaterspel, installationer, föredragsserier, företagsmuseer – och mycket mer. Myllret av berättarsätt tyder på kraften som finns i strategiskt historiebruk och history marketing.

 

Ett aktivt historiebruk jackar bra in i moderna koncept som content marketing och storytelling – men man får aldrig tappa sikte på att bra historiebruk handlar om autentisk, bekräftad historia. Och varför hitta på när historien är så rik med detaljer och exempel? 

Samtidigt är vi många som genomlidit omständliga historieskrivningar. En dåligt berättad historik är ofta en samling anekdoter eller pliktskyldiga nedslag på en tidslinje. En bra historik är i stället rik på medryckande berättelser och talande exempel. Det som gör dem talande är att de speglar och stödjer dagens mål. Därför handlar affärsdrivande historiebruk om att företaget, utöver att ha koll på det historiska källmaterialet, frågar sig var det står i dag och vart det siktar. När det är fastställt är det lättare att börja leta efter de rottrådar som bäst stödjer dagens mål. Börja därför med framtiden och jobba bakåt.

”Framtiden först”-ansatsen gör att den historia som man så småningom berättar får en stark koppling till både nuet och framtiden. Genom att utgå från framtiden skärper historieberättaren även, närmast automatiskt, sitt historiebruk kring varför historien berättas och för vem. Ska historien till exempel hjälpa företaget att rekrytera, stödja verksamhet på nya marknader eller förbereda för en omställning? Och berättas historien främst för medarbetare, framtida anställda, kunder, leverantörer, partners eller politiker? Målgrupperna och skälen kan vara många, men ju tydligare de är formulerade, desto lättare blir det att känna igen vilka av de många rottrådar som finns i ett företag som har bäst bäring på dagens utmaningar.

Alla verksamheter skapar under sin levnad handlingar som visar vad de gjort, varför de bestämde sig för det och hur de genomförde det. Handlingarna skapas i fysisk form eller – vanligast numera – föds direkt digitalt. Rent praktiskt handlar det om protokoll och beslutsunderlag från stämmor, styrelser och ledningsgrupper. Om projektplaner, personalhandlingar, personaltidningar, fritidsverksamheter, korrespondens, reklamkampanjer, kundtidningar, offerter och delar av räkenskaper, patent, konstruktionsritningar, affärsupplägg och mycket mer. Det kan handla om personliga berättelser och vittnesmål, utskrivna från intervjuer med företagsledare och långvägare. Och det handlar alltid om foton, film och ljudupptagningar som visar på produkter, platser – och alla människor som förkroppsligat företaget.

I sin mest ostrukturerade form finns en verksamhets historiska material utspritt på många olika platser och personer.  Eller så har företaget redan skapat ett välordnat företagsarkiv, rikt på innehåll.  Väldigt ofta kan ett företag även lämnat spår i andra arkiv, såväl privata företagsägda som offentliga.  Att inte redan ha ett samlat företagsarkiv behöver därför inte stoppa den verksamhet som vill börja arbeta med history marketing. Det autentiska historiska källmaterialet finns alltid att tillgå någonstans.

På Centrum för Näringslivshistoria grupperar vi alla olika nyttor som historien ger i tre kategorier. Vi säger att historien:

  • Bygger ditt varumärke
  • Stärker din organisation
  • Hjälper dig hantera risk och förändringar

Hör gärna av dig så kan vi resonera mer om hur din verksamhet kan utnyttja historien som en strategisk tillgång!

Grunderna i history marketing

Med sitt historiska material kan företag skapa en strategisk tillgång att använda i kommunikation, varumärkesbyggande och förändringsarbeten. Vår kommunikationschef Anders Sjöman berättar hur du kan aktivera ditt företags historia som ett affärsbyggande verktyg och ger många exempel på hur andra företag jobbat med historia, både svenska och utländska.