Bild & film
Utställningar & events

Mässor, utställningar och olika typer av events erbjuder fantastiska möjligheter till möten och dialog. Ta tillfället att ge en levande presentation av företagets historia som väcker nyfikenhet och intresse.

Lyft fram dokument, produktprototyper, förpackningar och andra verkliga föremål ur ditt företagsarkiv och levandegör historien för medarbetare, kunder och ägare. Historia som går att ta på blir med ens mer verklig och ökar igenkänningen.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig skapa rumsliga upplevelser som en integrerad del av din History Marketing. Oavsett om du vill ha en tillfällig utställning eller permanent inredning av företagets lokaler. Med utgångspunkt i arkivet lyfter vi fram material som berättar företagets historia. Ljud, bild, film, förpackningar och föremål blir till upplevelser som väcker minnen, känslor och skapar engagemang.

En tredimensionell historieberättelse

Alternativen är många för hur du kan använda historien för att skapa tredimensionella upplevelser som lyfter alla former av aktiviteter.

  • En permanent utställningsyta i företagets lokaler låter dig levandegöra verksamhetens ursprung och historia i medarbetares och kunders vardag.
  • Även tomma väggar i företagets konferensrum, reception, butiker eller perso-nalrestaurang ger dig en fantastisk möjlighet att presentera företagets historia på ett levande sätt.
  • Mobila utställningar och kompletta mässinredningar på historiskt tema, lyfter och förstärker konferenser, storslagna jubileum eller fokuserade personalaktiviteter.
  • Med digitala bildspel och mobila montrar tar du enkelt med din berättelse ut till medarbetare, kunder, leverantörsträffar, branschmässor och andra säljorienterade aktiviteter.

Vi hjälper dig hela vägen

När vi skapar en ny upplevelse utgår vi från dina mål och syften. Tillsammans sätter vi temat för aktiviteten. Vill du presentera historien linjärt? Eller göra nedslag kring ett visst ämne? Kanske väljer du att lyfta fram organisationens entreprenö-rer, hur erbjudandet utvecklats, varumärket över tid, viktiga teknikskiften eller intåg på nya marknader. Våra professionella arkivarier bistår dig i arbetet med att plocka fram arkivmaterial som stöttar berättelsen. Därefter hanterar vi hela produktionen eller medverkar som partner.