Bevara ditt företags historia
Bevara digitalt

Fysiska föremål och handlingar blir lättare att tillgängliggöra om man gör digitala kopior. Dessutom föds mycket material idag digitalt direkt. Vi hjälper dig därför att spara digitalt, så du får bättre överblick och lättare kan hitta de guldkorn som du behöver för din kommunikation idag.

Centrum för Näringslivshistorias specialbyggda arkiveringstjänst låter dig arkivera såväl bild, film och ljud, som dokument, viktig mejlkorrespondens, trycksaker och webbsidor. Vid återsök sker leverans och hantering digitalt utan omvägar över papper.

Våra arkivarier värderar och gör urval av digitalt material på plats hos kunden eller tar emot till exempel hårddiskar och USB-minnen med filer som överförts från servrar, system och andra lagringsplatser. Våra arkivarier har även möjlighet att säkerställa historiskt intressant material som finns bevarat på medier och format som inte längre används. I likhet med fysiskt material görs en värdering och ett urval av informationen före arkivering. Det färdiga digitala arkivet blir sökbart. Det kan även göras lättillgängligt via internet, via vår tjänst CfN Online.

Materialet säkras för framtiden genom konverteringar, testläsningar, registreringar och säkerhetskopior.

I våra digitala arkiveringstjänster ingår:

  • Inventering och urval av historiskt värdefulla digitala filer
  • Konvertering av filer till långsiktigt läsbara arkivformat
  • Överföring och lagring av filerna på säkra arkivservrar
  • Digitalisering av pappersburet material
  • Digitalisering av film och överföring av videofilm till arkivdugligt format
  • Lagring av information om samtliga filer med sökbarhet
  • Exklusiv tillgång till företagets filer via CfN Online
  • Export av utvalda filer vid behov