History Marketing – Företagens historia som strategisk tillgång

History Marketing – Företagens historia som strategisk tillgång

FÖRFATTARE Anders Sjöman
ISBN 978-91-988167-8-5
BANDTYP Flexoband
SIDANTAL 200

Alla företag har en unik historia. Rätt hanterad blir den en strategisk tillgång som företag och organisationer kan utnyttja för sin tillväxt.

Historien kan användas för att bygga varumärke och lyfta marknadsföringen. Den kan stärka organisationen med alla dess medarbetare. Dessutom kan historien hjälpa företag att möta förändringar och hantera risk. Inte illa för en tillgång som växer bara för att verksamheten fortsätter framåt!

Den här boken visar på alla möjligheter som finns i ett aktivt, affärsstödjande historiebruk eller history marketing. Det är en bok för företagsledare, marknadsförare, kommunikatörer, företagsjurister, personalchefer och alla entreprenörer som undrar hur historien kan skapa värde för just deras företag.

(Finns även i engelsk utgåva.)

Sagt om boken:
 • Visar hur företags historia kan skapa kommersiellt värde. Ett måste för kommunikatörer och varumärkesansvariga.
  Martin von Arronet, kommunikationsdirektör Electrolux
 • Denna banbrytande bok är grundläggande läsning för den som vill använda den mest värdefulla och samtidigt mest underskattade tillgång som ett företag har: sin historia.
  Alexander L. Bieri, ordförande Section on Business Archives ICA och curator på The Roche Historical Collection and Archive
 • Det är boken jag själv alltid velat skriva! Efter att i snart 30 år vårdat arkiven hos Coca-Cola och Ford Motor var det fantastiskt att se de principer vi tillämpat varje dag sammanfattade på ett så genomtänkt och lättillgängligt sätt.
  Ted Ryan, Archives and Heritage Brand Manager, Ford Motor Company
 • Visar briljant på den enorma potential som göms i företags egna historia. Under tidens olika lager finns en tillgång som kan omforma ödet för vilket företag som helst.
  Vrunda Pathare, chef för Godrej Archives
 • Näringslivshistorien har fått sin egen spelbok. Denna engagerande bok är ett måste för företagsledare som vill dra nytta av sin företagshistoria.
  Paul Lasewicz, företagsarkivarie, McKinsey & Company
 • Den ABSOLUT perfekta guiden till history marketing.
  Lovisa Kragerud, Corporate Archivist & Chief Storyteller, The Absolut Company