Nyheter

Arkivarbete hos Södra

VISA BILDTEXT
Från Södras arkiv.

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Med en historia som sträcker sig från 1938 så har mycket historiskt material skapats inom organisationen.  Centrum för Näringslivshistorias arkivkonsulter hjälper just nu Södra med att inventera, ordna och förteckna det materialet.

Efter att i slutet av 2017 ha inventerat vilket bevarandevärt historiskt material som finns vid olika av Södras anläggningar i Småland och Blekinge, arbetar arkivkonsulterna Jenny Stendahl och Bartosz Petryk på Centrum för Näringslivshistoria nu med att ordna och förteckna arkiven på plats hos Sveriges största skogsägareförening.

Parallellt har Centrum för Näringslivshistorias redaktion dessutom arbetat med att ta fram en webbhistorik i samband med bolagets 80-årsjubileum. Mer om det kan du läsa här.

 

Ögonblicksbild från Södras verksamhet i Mönsterås. (Foto: Bartosz Petryk, Centrum för Näringslivshistoria.)

Ögonblicksbild från Södras verksamhet i Mönsterås. (Foto: Bartosz Petryk, Centrum för Näringslivshistoria.)

Ögonblicksbild från Södras verksamhet i Mönsterås. (Foto: Bartosz Petryk, Centrum för Näringslivshistoria.)

Ögonblicksbild från Södras verksamhet i Mönsterås. (Foto: Bartosz Petryk, Centrum för Näringslivshistoria.)