NYHET:

Centrum för Näringslivshistoria etablerar sig i Uppsala

VISA BILDTEXT
Lasse på Lasse Livs, Prinsgatan i Uppsala är glad, någon gång tidigt 1940-tal. (Ur ICAs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.)

Arkivorganisationen Företagens historia i Uppsala, som sedan 2000 tagit hand om historiskt material på uppdrag från Uppsalabaserade företag, är sedan årsskiftet en del av Centrum för Näringslivshistoria. Efter att ha stöttat verksamheten på konsultbasis sedan 2018 är vi glada att fullt ut överta den kommersiella delen av verksamheten.

Den 1 januari 2020 tog vi på Centrum för Näringslivshistoria över den kommersiella verksamheten som arkivorganisationen Företagens historia i Uppsala drivit sedan 2000. Vi tar med detta helt över driften av arkivlokalerna i Uppsala, inklusive 3 600 hyllmeter arkivmaterial från företag verksamma i Uppsala län, samt ett antal nya kunder, främst inom området life science.

Under 2018 och 2019 har vi samarbetat med verksamheten på konsultbasis. Under tiden har vi byggt vår kompetens kring Uppsalas historia och bekanta oss med de företag som är medlemmar och kunder i Uppsala. Vi ser nu fram emot få möjlighet att samarbeta med ännu fler Uppsalaföretag för att bevara och berätta deras historia, när vi nu kan erbjuda depålösningar även på plats i Uppsala.

–  Nu har vi möjlighet att komma närmare det spännande och blomstrande näringslivet i Uppsala och samarbeta med fler företag kring frågor som långsiktigt bevarande och history marketing, säger Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye.

Samtidigt som den kommersiella verksamheten, med arkivlösningar och berättaruppdrag, inlemmas i Centrum för Näringslivshistorias organisation, kvarstår den ideella föreningen Företagens historia i Uppsala. Dess ansvar är att fortsätta ta hand om, och även ta emot, så kallat ägarlöst arkivmaterial från näringslivet i Uppsala län. Sådant material kommer främst från verksamheter och företag som upphört att existera. Här kommer också att bedrivas skolverksamhet och forskningsverksamhet i nära samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Vid förfrågningar, kontakta Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller alexander.husebye@naringslivshistoria.se eller vice vd och depåchef Krister Hillerud på 08-634 99 28 eller krister.hillerud@naringslivshistoria.se.

Kontakta Företagens historia på  kontakt@foretagenshistoria.se

Virdings allé 32B 754 50 UPPSALA