Det visste du inte om
näringsfriheten i Sverige

18 juni 1864 undertecknades regeringsbeslutet om utvidgad näringsfrihet, vilket gav alla myndiga svenska män och kvinnor rätten att driva näringsverksamhet. Det var ett beslut som lade grunden till en exempellös välståndsutveckling och till dagens välfärdssamhälle. Men vad hände sedan?

Centrum för Näringslivshistoria vill lyfta fram alla de färgrika händelser, avgöranden och brytpunkter som format vägen från 1864 till vår tid. Vi gör det genom att varje morgon låta en av Sveriges kunnigaste skribenter på området, Anders Johnson, ge 365 nedslag på Centrum för Näringslivs Facebooksida. Här kommer stort att samsas med smått, dramatik med vardag, konflikt med samverkan.

Centrum för Näringslivshistorias Facebooksida ger snabba inblickar i vårt vardagsarbete, liksom tänkvärda nedslag i företagshistoriens arkiv- och bildskatter.

Anders Johnson är journalist och skriftställare med näringslivshistoria som specialitet. Han har bl.a. fått Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris 2009, och året därpå Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne.

De 365 nedslagen på Facebook i­­ngår som en del i Centrum för Näringslivshistorias jubileumsaktiviteter under 2014 i anledning av näringsfrihetens 150-årsfirande.