Näringsfrihetens dag

Den 18 juni varje år firar vi Näringsfrihetens dag, till minne av det regeringsbeslut som tecknades 18 juni 1864. Innan dess fick inte vem som helst starta ett företag. Drivande för en utökad näringsfrihet var finansministern Johan August Gripenstedt, en pragmatisk politiker som såg en större framtid för Sverige. Numera garanteras näringsfriheten i Regeringsformen (2. kap, 17§).