Näringsfrihetens dag 2014:
150 år med näringsfrihet

På näringsfrihetens 150-årsdag arrangerade Centrum för Näringslivshistoria ett välbesökt seminarium, där även boken Det svenska näringslivets historia lanserades.

Det var den 18 juni 1864 som Sverige fick den näringsfrihetsreform som skulle komma att spela en avgörande roll för landets utveckling. Nu har boken som berättar om hur näringslivet utvecklats under de senaste 150 åren kommit – Det svenska näringslivets historia 1864-2014.

För att uppmärksamma boklanseringen och näringsfrihetens 150-årsdag anordnade CfN ett seminarium på IVA i Stockholm. Ca 120 personer kom för att mingla, inta en god lunch och träffa några av bokens författare. Cecilia Stegö-Chilò ledde diskussioner i en panel som, förutom av bokens redaktör Mats Larsson och författaren Lena Andersson Skog, bestod av Jens Spendrup, Mona Sahlin och PJ Anders Linder. Mest bejublad blev dock att finansministern Johan August Gripenstedt (i skådespelaren Lennart R Svenssons skepnad) dök upp och ifrågasatte hur hans näringsfrihetsreform tillvaratas av dagens politiker.

– Det var en diskussion där deltagarna utvecklade stor passion för ämnet. Den nya boken fyller en stor lucka, där arbetarrörelsen tidigare haft ett övertag i beskrivningen av det moderna Sveriges historia, vilket även Mona Sahlin påpekade. Kul också att Gripenstedt var i sådan form och visade prov på sin skarpa tunga, säger Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye.

Boken Det svenska näringslivets historia 1864-2014 ges ut i samarbete med Dialogos förlag och går att beställa här.