”Din historia är ditt varumärke.”
Anders Sjöman inför Varumärkesdagen

VISA BILDTEXT
Anders Sjöman. Fotograf: Linus Sundahl-Djerf.

Varumärken skapas inte från intet. De växer över tid, i samklang med kunder, partners och anställda. Ett företags varumärke är därmed summan av dess historia. Och vad blir då viktigare än att hålla koll på den egna historien?  Inför sin presentation på Varumärkesdagen 2022 berättar vår kom­muni­kat­ions­chef Anders Sjöman mer om strategiskt historiebruk och om hur ett arkiv kan bli en av marknads- och varumärkeschefs bästa tillgång.

Intervjun nedan finns i original på Varumärkesdagens webbsida.
Hela programmet för Varumärkesdagen 2 juni 2022 hittar du här.

Du är avslutningstalare på Varumärkesdagen 2 juni 2022. Berätta lite kort om dig själv?
På Centrum för Näringslivshistoria bär jag två hattar. Dels leder jag uppdragsgruppens arbete med våra kunduppdrag, där våra arkivarier och redaktörer hjälper företag med att både bevara och berätta sin historia. Dels är jag kommunikationschef, där vår marknadsgrupp jobbar med att förklara för allt fler företag och organisationer varför historien är så viktigt, både rent allmänt men även högst kommersiellt och affärsdrivande.

Tidigare har jag bland annat varit webskoleutvecklare på EF Education, caseskribent på Harvard Business School, och kommunikationskonsult på Springtime. Nu för tiden är det som att få jobba med allt det på en och samma gång.

Du arbetar för Centrum för Näringslivshistoria – vad gör ni?
Centrum för Näringslivshistoria hjälper företag att ta hand om sitt historiska material, det vill säga allt sånt som visar vad en verksamhet har gjort, hur de beslutade sig för att göra det och sedan genomförde och kommunicerade det. I praktiken blir det en massa handlingar och foton som vi samlar i ordnade, professionellt skötta arkiv åt företagen. Vi hjälper dem även att researcha och berätta sina egna historier, ofta i samband med jubileum, men nästan lika ofta för att de vill tydliggöra det egna bidraget till vårt samlade samhälle. Vi är ca 30 personer som jobbar då med ”att bevara och berätta näringslivets historia”.

Vad kommer ditt pass på Varumärkesdagen handla om?
Jag kommer framför allt prata om hur historien bygger varumärken. Det är en verksamhets samspel över tid som sätter varumärket, och oavsett om man vill förvalta eller förändra sitt varumärke behöver man veta hur det skapades. Där kommer historiekunskap in. Men ännu viktigare är nästan att förstå hur man aktivt kan använda den egna berättelsen för att stärka både varumärken och den egna organisationen.

Vi talar om företags ”why” och ”värdebaserade organisationer” – och inget tydliggörs ett företags DNA bättre än den egna historien. Och sedan kommer jag prata om hur man ska undvika att bli alltför baktung i sitt historieberättande. Ett bra historiebruk – eller history marketing, som det också kallas – är alltid framtidsriktat, med siktet och drivet framåt mot det som ska göras.

Rubriken på din föreläsning är ”Din historia Är ditt varumärke” – hur duktiga är organisationer på att ta hand om sin historia och förmedla den till sina intressenter?
Många verksamheter använder sin historia som en strategisk tillgång på ett högst affärsdrivande sätt. Vi brukar samla flera av dem en gång om året på vår History Marketing Summit, och vill man se vad de säger finns över 50 filmade presentationer på vår webb.

Men det finns många företag som fortfarande ser historien som något gammalt, överspelat och ointressant – när det i själva verket är en tillgång att använda, precis som alla andra tillgångar ett företag har till sitt förfogande. Det är den poängen jag ska försöka tydliggöra i min föreläsning. Och jag kommer ge flera exempel på hur andra gjort.

Är det någon annan talare på Varumärkesdagen du är nyfiken på?
Det är alltid spännande att få en uppdatering från branschkollegorna på Groth, så klart, kring varumärkesjuridik. Sedan ska det bli spännande att höra vad Jonas Colliander på Handelshögskolan har för nytt att berätta.

Bland företagen är jag bland annat intresserad av vad Lena Lassenius på Svenska Spel har att berätta. Vi tar ju hand om deras arkiv åt dem och har även gjort en översiktlig historiebok om Svenska Spel specifikt men även om den moderna spelbranschens utveckling.

Läs allt om Varumärkesdagen 2022 här