Nytt arkiv hos oss:
Göteborgs kex

VISA BILDTEXT
Källa:Göteborgs kex.

Göteborgs Kex anrika fabrik i Kungälv kommer att slå igen vid årsskiftet 2022–2023 då produktionen flyttas till Lettland. Inför detta har fabrikens arkiv inventerats och material flyttats över till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

Utöver stora mängder räkenskaper, från starten 1888 och framåt, består arkivet bland annat av brevkorrespondens, prislistor, trycksaker, produktemballage och ett bildarkiv. Det senare innehåller fina dokumentationer av de tidiga fabriksmiljöerna och produktemballagen från mellankrigstiden visar tydligt de brittiska influenserna i sortiment och formspråk. Arbetet har utförts på uppdrag av Göteborgs Kex ägare, Orkla Confectionary & Snack Sverige AB.