Nyheter

Graningeverkens historiska arkiv hotat

– Det är femhundra års näringslivshistoria samlat på ett ställe. Så beskriver arkivchefen Daniel Nordin på Näringslivsarkiv i Norrland före detta skogsbolaget Graningeverkens unika arkiv. Ett arkiv som nu hotas att bli förstört när den nuvarande ägaren Statkraft inte längre vill betala för bevarandet.

Graningeverkens arkiv sträcker sig tillbaka till 1500-talet och består av 300 hyllmeter med böcker och även kartor och är inhyrt på Näringslivsarkiv i Norrland. Bolaget kan idag betraktas som en efterföljare till det i flera led uppköpta Graningeverken som i sin tur tillkom efter en sammanslagning av ett antal bruk.

I en bruksbok från Sollefteå bruk, 1795 kan man bland annat hitta olika konton för personer som jobbat på bruket. Dagkarlen Erik Westin har fått tre rullar tobak och sädeskorn.

– Man kan se ett värde på det han tjänat och man kan också se vilket arbete han har utfört, berättar Daniel Nordin för SVT Västernorrland.

Men nu vill alltså inte Statkraft betala de 70000 kronor per år som arkiveringen kostar. Anledningen till agerandet är enligt Gunilla Lundén, kommunikationschef på Statkraft att Graningenverkens historia inte är deras. Hon poängterar att man för en dialog med Näringslivsarkiv i Norrland och att Statkraft vill hitta en lösning. Man har också försökt skänka bort arkivet men inte hittat någon som varit intresserad.

– Vi förstår att det finns ett intresse och om vi inte kommer överens kommer vi att bevara delar av arkivet, säger Gunilla Lundén.