Ny deposition:
JMs arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

VISA BILDTEXT
Wenner-Gren Center. Foto: Gösta Nordin.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Företaget grundades 1945 som John Mattsons Byggnads AB av byggnadsingenjören John Mattson och har förutom bostäder uppfört landmärken som Wenner-Gren Center och Kulturhuset i Stockholm, men även flera köpcentrum och Kolmårdens djurpark.

Arkivmaterialet som flyttas till Centrum för Näringslivshistoria omfattar ca 35 hyllmeter och innehåller bland annat personal- och kundtidningar, projekthandlingar och pressklipp. Det finns också ett bildarkiv som dokumenterar byggprojekt, händelser och personer ur JM:s historia.

Är du intresserad av att deponera ditt arkiv hos oss eller lära dig mer om hur du kan ta hand om ditt digitala material? Kontakta P-O Karlsson på 070-974 03 70, p-o.karlsson@naringslivshistoria.se.